Nieuws

22-06-2018

Gezondheidscentrum Cartesius is geopend onder veel belangstelling!

Cartesius team


 

22-06-2018

Officiële Opening

We zijn al enkele maanden actief in Gezondheidscentrum Cartesius. De officiële opening is vrijdag 22 juni (van 17.00 tot 19.00 uur). Voor wie thuis een kijkje wil nemen en kennis wil maken met het gezondheidscentrum is een korte film gemaakt. 


12-12-2017

Oefentherapie bij artrose aan heup of knie vanaf 1 januari in de basisverzekering

Per 1 januari 2018 worden de eerste 12 behandelingen oefentherapie bij artrose aan heup of knie vanuit de basisverzekering vergoed. We hebben alle praktische en beleidsmatige zaken voor je op een rijtje gezet, zodat duidelijk wordt welke gevolgen dit heeft voor jouw praktijkvoering.

Besparingen
Zorginstituut Nederland heeft berekend dat opname van deze 12 behandelingen oefentherapie in de basisverzekering leiden tot besparingen elders in de zorg. In het jargon heet dat substitutie: dure zorg wordt vervangen door doelmatige, goedkopere zorg. Het Zorginstituut zal de komende jaren nauwkeurig monitoren of dit bij artrose-zorg ook het geval zal zijn.


16-10-2017

Verhuisd! Welkom op de Cartesiusstraat!

Het is nog een beetje aanpassen want de ruimtes op de begane grond zijn nog niet klaar. En dus nog veel verschillende werkmannen zijn nog aan het klussen. De wegwijsbordjes plaatsen, alarm testen en de huisartsenkamers en apotheek onder andere verder gereed te maken. In de komende drie weken zal iedereen inhuizen en dan is het Gezondheidscentrum Cartesius met een grote verscheidenheid aan zorgverleners een feit!

De oefentherapeut heeft er de eerste patiënten al behandeld in een prachtig nieuwe ruimte, met vertrouwde spullen als de bijna 30jaar oude spiegel.
Afgelopen donderdag is, ná het oefenen met de laatste patiënt op de Swammerdamstraat, een bedrijf aan de slag gegaan om de spiegel te verwijderen om een dag later te plaatsen op de nieuwe plek.
Verder is het nog even wennen; na 15 minuten stilzitten (wat wel eens voorkomt in verband met administratie bijwerken) gaat zomaar het licht uit. Hoezo in beweging blijven!!

We verheugen ons erop om elkaar tegen te komen, om die korte lijnen met elkaar te hebben om zo onze patiënten van de beste zorg te voorzien! Tot ziens!

​ 

​ 

​ 

 

 

 

 


26-09-2017

HOE IS UW HOUDING? HOUDINGSCHECK DOEN?

Wilt u weten hoe u het beste kunt bewegen?
Bewegen is niet voor iedereen fijn of gemakkelijk.
Soms heeft u een extra duwtje nodig of gewoon een goed advies.
Maak kennis met ons, specialisten in het aanleren van gezond beweeggedrag, tijdens de Week van de Oefentherapie 2017, van 9 t/m 13 oktober.

U staat voor de klas, zit veel achter de computer te werken of brengt de hele dag pakketjes rond... Iedereen heeft zo zijn eigen houding en manieren van bewegen, maar sommige gewoontes zijn niet goed voor het lichaam. Dan kunnen klachten ontstaan aan bijvoorbeeld rug, nek of schouder. Ook door bepaalde afwijkingen of ziekten, denk aan reuma, Parkinson of astma, kunt u problemen krijgen met houding en bewegen.
Tegelijk wordt steeds vaker verteld dat we meer moeten bewegen en minder moeten zitten. Want te weinig bewegen leidt tot allerlei klachten. In de Week van de Oefentherapie kunt u een gratis houdingscheck laten doen in onze praktijk.

U bent van harte welkom op:

Locatie Van Almondestraat:
Tijdens de Week van de Oefentherapie kunnen leerkrachten een afspraak maken voor een gratis houdingscheck in de klas.
De kinderoefentherapeut komt in de klas en zal de zithouding van de kinderen beoordelen.
Daarnaast krijgt de leerkracht adviezen om met de kinderen te werken aan een goede zithouding in de klas.
Uiteraard wordt ook de zithouding van de leerkracht beoordeeld tijdens het werken achter de computer in de klas.

Locaties Paulus Borstraat/Noorderwierweg/Swammerdamstraat:
Maak telefonisch of per mail een afspraak voor een gratis houdingscheck voor dinsdag 10 oktober of donderdagochtend 12 oktober. Ook is het mogelijk uw werkplek/werkhouding te beoordelen met behulp van foto’s of op de werkplek.


16-09-2017

In het nieuws!

Dit artikel verscheen zaterdag 16 september in het AD:
‘NEKPIJN DOOR SMARTPHONE NEEMT TOE’

In gezondheidscentrum CARTESIUS 30 zorgverleners bij elkaar.

Link naar het online artikel

Link naar het PDF artikel


08-08-2017

We gaan verhuizen!

De praktijk Oefentherapie Amersfoort verhuist in het najaar van de huidige plek aan de Swammerdamstraat naar het nieuwe Gezondheidscentrum Cartesius in de Cartesiusstraat. Op dit moment zijn de bouwwerkzaamheden nog gaande. Naar verwachting kunnen we in oktober onze nieuwe praktijkruimte in gebruik nemen.
In het Gezondheidscentrum zijn verder onder andere huisartsen, fysiotherapie, logopedie en een apotheek ondergebracht.
We houden u via de site en informatie in de praktijk op de hoogte van de ontwikkelingen. U zult hier ook kunnen lezen vanaf welke datum we u graag verwelkomen in de nieuwe praktijk.
U kunt nu al meer informatie vinden over Gezondheidscentrum Cartesius via de website www.gezondheidscentrumcartesius.nl

​ 

​ 

​ 

 

 

 

 

 

 

 


31-07-2017

Schrijfvaardigheid kinderen holt achteruit

Steeds meer kinderen hebben moeite met schrijven; ze hebben een onleesbaar handschrift of krijgen pijn in de hand. Dat heeft vooral ook te maken met de fijne motoriek. Dat blijkt uit onderzoek waarover het AD een artikel publiceerde. In onze praktijk Oefentherapeuten Amersfoort werken wij al vele jaren aan de fijne motoriek bij kinderen in het basisonderwijs. Informatie daarover vindt u onder het kopje Kinderoefentherapie. Voor vragen hierover kunt u contact met ons opnemen.

Via deze link kunt u het artikel lezen in het AD.


15-07-2017

Analyse KNGF en VVOCM van onderzoek Patiëntenfederatie Nederland over dienstverlening fysio- en oefentherapeuten

Patiënten aan het woord
Patiëntenfederatie Nederland deed onderzoek naar de dienstverlening van fysio- en oefentherapeuten, waaraan zo’n 8000 patiënten deelnamen. Het onderzoek geeft zeer interessante inzichten over hoe patiënten de dienstverlening ervaren en waar verbeterkansen liggen.

Patiënt aan het roer
Fysio- en oefentherapeuten staan open voor verbetering en reflectie. Sterker, dit is een continu proces, waar de beroepsorganisaties als het KNGF en VVOCM de beroepsgroepen in stimuleren. Transparantie over tarieven en behandelplannen zijn belangrijke uitgangspunten. Noodzakelijke instrumenten voor patiënten om hun eigen keuzes te kunnen maken. Daar zijn alle partijen het over eens. Dit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland geeft interessante inzichten hoe patiënten hier zelf over denken en wat hun ervaringen zijn. Let wel, 84% van de deelnemers heeft 1 of meer chronische aandoeningen en de gemiddelde leeftijd van de steekproef is 61. Dit is dus niet een afspiegeling van ‘dé’ patiënt.

Wij hebben een aantal interessante inzichten op een rijtje gezet

In welke mate nemen patiënten zelf de verantwoordelijkheid om zich voorafgaand aan de start van de behandeling goed te (laten) informeren over de kosten, de behandelingen en de vergoedingen?
Antwoord: Patiënten zijn overwegend reactief en verwachten dat zorgverleners hen (actief) informeren over de kosten en aantal behandelingen voorafgaand aan het behandeltraject. Vergoedingen informatie haalt de patiënt hoofdzakelijk bij de zorgverzekeraar, maar ook hier ligt een rol bij de zorgverleners.

In welke mate informeert de fysio- of oefentherapeut de patiënten actief over het aantal behandelingen en de kosten en betrekt hij/zij ze bij het behandeltraject?
Antwoord: Een kwart van de patiënten wil beter geïnformeerd worden over de kosten en het aantal behandelingen voorafgaand aan het behandeltraject. Hier ligt een verbeterkans voor de fysio- en oefentherapeuten.

In welke mate betrekken de fysio- of oefentherapeut de patiënten actief bij het behandeltraject?
Antwoord: Optimalisatie kansen voor fysio- en oefentherapeuten zitten in het meer aandacht geven en beter luisteren naar patiënten die het gevoel hebben dat hun zorgverlener geen betrokkenheid bij het behandeltraject heeft en ook de 15% patiënten die niet betrokken is bij de keuze van de behandeling, hierbij betrekken.

Hoe tevreden zijn patiënten over de behandelingen?
Antwoord: Patiënten zijn tevreden over het aantal behandelingen en over de uitkomsten. Slechts 8% is niet tevreden over de uitkomsten van de behandeling. Het blijft belangrijk om met chronische patiënten goed in gesprek te blijven over de verwachtingen die zij hebben ten aanzien van het effect van de behandelingen.

Copyright © 2017 VvOCM


02-02-2017

PPN presenteert politiek manifest aan VWS

Op 31 januari heeft het Paramedisch Platform Nederland (PPN) - waar de VvOCM deel van uitmaakt - het manifest ‘Geef handen aan de participatiemaatschappij door inzet paramedici’ aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In dit manifest pleit PPN als federatie van vijf paramedische beroepsverenigingen voor betere inzet van het netwerk van samenwerkende paramedici in de eerstelijns zorg. Hierdoor kan minstens 741 miljoen euro aan ziektekosten bespaard worden, aldus PPN. Aanleiding voor het aanbieden van dit manifest is het debat over de eerstelijns zorg dat 21 februari plaatsvindt.

Optimale samenwerking
In het manifest ‘Geef handen aan de participatiemaatschappij door inzet paramedici’ pleit PPN voor het meer strategisch inzetten van het netwerk van samenwerkende paramedici in die eerstelijns zorg. Ergotherapeuten, diëtisten, oefentherapeuten, huidtherapeuten en logopedisten werken in die eerstelijn op het snijvlak van het sociale domein.
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vindt het van groot belang dat de eerstelijnszorg wordt versterkt en dat er rondom de burger optimaal wordt samengewerkt. Echter, de onderbouwing van deze werkwijze ontbreekt op dit moment. Daarom pleit PPN voor structureel onderzoeksgeld om de waarde van deze (multidisciplinaire) inzet aan te kunnen tonen. Anders dan bijvoorbeeld de medisch specialisten, is hiervoor de paramedici geen onderzoeksgeld beschikbaar. Een gemiste kans, aldus Sabine Uitslag, bestuursvoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten en vertegenwoordiger namens PPN: “Door het optimaal en strategisch inzetten van onze beroepsgroepen kan er een ziektelast reductie worden behaald van ten minste 741 miljoen euro. Dat kan de minister dan wel de Kamer niet naast zich neerleggen”, aldus Sabine Uitslag.


24-12-2015

Stagiair

Op dinsdag 5 januari (locatie Swammerdamstraat) en woensdag 6 januari (locatie Van Galenstraat) zal een eerste jaars stagiair een kijkje nemen in onze praktijk. Zijn naam is Thomas Jans.


19-10-2015

App-nek?

De vooraanstaande Australische chiropractor Dr. James Carter krijgt steeds meer 'appnek'-patiënten in zijn praktijk en waarschuwt dat steeds meer kinderen een bochel krijgen doordat ze urenlang over hun mobieltje gebogen zitten. Carter constateert een alarmerende toename in het aantal patiënten. De helft daarvan zijn scholieren, soms zo jong als zeven jaar. ,,Ik heb de afgelopen twee jaar veel gevallen gezien, vooral jonge schoolgaande kinderen en tieners", zegt de arts in The Daily Mail Australia.

Urenlang voorover gebogen
Mensen kunnen last krijgen van een appnek als ze vaak urenlang met hun hoofd voorover gebogen zitten over hun apparaat. ,,In plaats van de normale voorwaartse curve, hebben de patiënten een achterwaartse curve. Dat kan leiden tot kromgroei, met hoofd-, nek-, schouder- en rugpijn tot gevolg. De klachten worden veroorzaakt door een overbelasting van de nekwervels. Ze kunnen vaak niet eens een simpele hiel-tot-teen test doen en vallen om," aldus Carter.

Uit onderzoeken blijkt dat smartphone-gebruikers gemiddeld vier uur per dag op hun mobiel kijken. Dat betekent dat de nekwervels 1400 uur per jaar overbelast wordt. In extreme gevallen moet dit met een operatie gecorrigeerd worden. De ruggengraat kan zelfs vier centimeter vergroeien, stelt Carter, die in het verleden bestuurder was van de Australian Spinal Research Foundation.

Depressie
Behalve schade aan de ruggengraat kan de aandoening ook leiden tot psychologische problemen als depressie. De verkeerde belasting van de nek kan namelijk van invloed zijn op de 'gelukkige hormonen'. ,,Het laten rusten van je kin op je borst om op je telefoon te kijken rekt de ruggengraat en hersenstam. Dit kan de ademhaling, hartslag en bloeddruk beïnvloeden. Het kan ook inhouden dat gelukkige hormonen als endorfine en serotonine niet vrijkomen, wat mensen een onrustig gevoel geeft bij het ontwaken."

Carter adviseert geen laptops of smartphones te gebruiken als je in bed ligt of zit, beeldschermen en telefoons op ooghoogte te houden en je lichaam in beweging te houden. De schade kan voor tieners beperkt worden door voldoende lichaamsbeweging en een gezonde levensstijl.


04-10-2015

In beeld brengen

Om mensen letterlijk een beeld te geven van het werk in de praktijk voor (kinder)oefentherapie Cesar hebben we onlangs een fotograaf uitgenodigd om – in nauw overleg met de betrokken patiënten – foto’s te maken in de praktijkruimten in de Swammerdamstraat en aan de Van Almondestraat. Fotograaf Joelle van der Leij (fotovanderleij) is enkele uren bij ons geweest om op bepaalde momenten foto’s te maken van behandelingen en houdingen, waarbij zij ook de patiënten op hun gemak stelde, zodat er in een goede sfeer kon worden samengewerkt. De foto’s zijn te zien op de website en worden later ook gebruikt in de praktijkfolder.


08-09-2015

Nieuwe stagiaire

Vanaf september loopt Sanne Peters stage in onze praktijk. Het betreft een seniorstage, een afstudeerstage. Deze zal duren tot eind december 2015.


29-06-2015

Waarneming zomer

De waarneming in de zomer zal worden verzorgd door Carlijn Kraak en Irene Joris. Voor vragen/opmerkingen/maken of wijzigen van afspraken kunt u het praktijktelefoonnummer bellen (033-4450175) of een mail sturen.


25-06-2015

Gezond oud worden, blijf in beweging!

Ouderen die veel zitten of liggen hebben 83 procent meer kans om binnen 4,5 jaar te overlijden vergeleken met ouderen die niet zo vaak zitten of liggen. Dit concludeert Marjolein Visser, hoogleraar Gezond Ouder Worden bij de afdeling Gezondheidswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam en VUmc.

Overdag liggen of zitten ouderen gemiddeld 10,3 uur. Dat is meer dan de gemiddelde persoon in iedere andere leeftijdsgroep. Deze leefstijl eist zijn tol. Ook neemt de mobiliteit van deze ouderen sneller af. Visser onderzocht, in opdracht van het ministerie van VWS, de leefstijl van mensen ouder dan zestig jaar, met name hoeveel tijd men overdag zittend of liggend doorbrengt.

Hoger BMI

Ouderen die in de stad wonen, behoren 25 procent vaker tot de zogeheten sedentaire ouderen dan oudere die 'buiten' wonen. Ook ouderen met een hoger BMI vallen vaker in deze categorie dan lichtere ouderen. Ouderen die nog mobiel zijn of een partner hebben bewegen vaker dan alleenstaanden of minder mobiele ouderen.

Volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen moeten ouderen van 55 jaar minimaal vijf dagen per week, maar liefst dagelijks, een half uur matig intensief bewegen, zoals zwemmen, stevig doorwandelen of fietsen. 'Halen ze deze norm niet dan zijn ze lichamelijk inactief, maar dat is niet hetzelfde als sedentair,' zegt Visser.

'Ze kunnen bijvoorbeeld veel in of rond huis bewegen: in de tuin werken, de hond uitlaten, en huishoudelijke klusjes doen. Activiteiten die weinig energie kosten, en overdag liggend of zittend worden gedaan: die zijn bepalend voor een sedentaire leefstijl. Dus zelfs al haalt een oudere de norm van gezond bewegen, dan kan zo iemand toch een sedentaire leefstijl hebben. Met de risico’s die dit met zich meebrengt.'


25-11-2014

Huisarts in opleiding loopt een dag mee met de oefentherapeut

Ik werk als huisarts in opleiding en buiten de taken die een huisarts toebehoren zoals spreekuur en visites afleggen wil ik dit 1e jaar ook het vak van verscheidene paramedici leren kennen door mee te lopen. Nu wist ik eerlijk gezegd niet precies wat het vak van een oefentherapeut inhield. Ik had wel eens vernomen van Cesar en Mensendieck, maar wist eerlijk gezegd niet dat dit oefentherapie was. Ook vroeg ik me af wat de meerwaarde was van een oefentherapeut t.o.v. de bekendere collega's van fysiotherapie en ergotherapie. Na een dagdeel meelopen is me dit wel degelijk duidelijk geworden; we zagen enkele patiënten op de praktijk in de oefenzaal en we zagen patiënten in het verzorgingshuis.

Wat me opviel is dat een oefentherapeut veel meer kijkt naar de houding van de mens als geheel en niet zozeer naar het lichaamsdeel waar de klacht gelokaliseerd is. Er wordt gekeken naar de klacht en de toepassing daarvan in het dagelijks leven. Het reikt handvaten aan, waardoor de patiënt het geleerde gedurende de weken in de praktijk toe kan passen (bijvoorbeeld bij sporten, zitten, opstaan, geheel afhankelijk van de klacht). Dat was voor mij een ware eye opener, en doordat het zo toegespitst is op iemands leefpatroon lijkt me dat de oefeningen ook veel vaker en doelgerichter kunnen worden toegepast wat denk ik de therapie trouw zeer vergroot.

Ook het aanbod van patiënten is leuk gevarieerd; we bespraken een jonge patiënte die ik had doorverwezen met spanningshoofdpijn, maar ook kwamen we die middag in het verzorgingshuis waar mensen met Parkinson of andere problemen met oefentherapie geholpen worden. Soms is functiebehoud i.p.v. functieherstel dan het hoogst haalbare.

Het holistische en toepassingsgerichte van dit vak spreekt me erg aan en ik heb door het meekijken in de praktijk te ook tools gekregen bij welke patiënten die ik zie binnen de huisartsenpraktijk een verwijzing een goed idee zou zijn. Ook staan de oefentherapeuten altijd open voor overleg, waardoor de lijntjes korter worden en we meer van elkaars werkveld kunnen leren.

Dank je wel Ynske! Groet, Jorijn Kamphof (haio praktijk Valk/Meijer)