Netwerk Ouderenzorg, Presentatie Parkinson

Naast netwerk Ouderenzorg is er ook een netwerkgroep Valpreventie in de wijk Amersfoort Zuid. Op een eerdere bijeenkomst werd al gevraagd naar meer info over Parkinson en het Parkinson Netwerk.

Op 10 oktober heb ik samen met Neuroloog Mirthe Ponsen en Ergotherapeut Mirjam Wagenaar en Parkinsonverpleegkundige Marlon Swart gesproken hierover.

Waar kunnen we als zorg- /hulpverlener of professional in de wijk op letten bij de begeleiding van mensen met Parkinson. Wat weten we van elkaar, hoe kunnen we elkaar vinden voor deze specifieke patiëntengroep? Hoe kunnen we de zorg nog beter op elkaar afstemmen?

Onderdeel van de presentatie was een theoretische les, weer even kennis ophalen door de neuroloog en anderzijds het met elkaar van gedachten wisselen over de praktische kant.

Omdat de patiënt centraal staat heb ik een van de Parkinsonpatiënten uit onze praktijk bereid gevonden om via een filmpje te laten uitleggen welke impact deze ziekte op haar heeft. Het gaat met name over haar ervaring als mens voor, tijdens en na diagnose en welke ‘zoektocht’ zij had bij het vinden van de juiste begeleiding. Wat is bijvoorbeeld het ParkinsonNet en hoe het werkt (om soms niet) en wat zij leert van een oefentherapeut en/of ergotherapeut. Niet alleen voor zichzelf maar ook voor de partner/naasten.

Ze gaf een helder inkijkje in de moeilijke problematiek. Daaruit ontstond een aardige discussie met elkaar met de centrale vraag: Waar moet je in de 1e (en wellicht 0e ) lijns-zorg alert op zijn bij de begeleiding van patiënten met Parkinson?

Naar het overzicht