Kinderoefentherapie

Kinderen bewegen van nature veel. Spelenderwijs oefenen kinderen zo hun spieren, zintuigen en motoriek. Bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Op die manier leren ze vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben. Soms verloopt deze ontwikkeling niet als vanzelfsprekend en lukt het niet om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen, zoals fietsen, zwemmen en schrijven. In dat geval kan de kinderoefentherapeut hulp bieden!

 

Wat is kinderoefentherapie?

"Soms vraagt bewegen en spelen speciale aandacht"

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck. De kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren van het kind. Hierbij kan gedacht worden aan: niet goed meekomen tijdens de gymles en het buitenspelen maar ook aan moeite met kleuren en schrijven. De kinderoefentherapeut sluit tijdens de behandeling aan bij de activiteiten waar het kind moeite mee heeft. Spel en plezier in bewegen staan echter tijdens een kinderoefentherapeutische behandeling op de voorgrond!

KinderoefentherapieOnderzoek en behandeling Na aanmelding bij een kinderoefentherapeut wordt aan het kind en de ouders/verzorgers gevraagd met welke activiteiten het kind moeite heeft. Vervolgens wordt het motorisch functioneren van het kind onderzocht. Op basis van de hulpvraag en het motorisch onderzoek stelt de kinderoefentherapeut een behandeldoel en behandelplan op. Het verslag wordt met de ouders besproken zodat het voor hen duidelijk wordt op welke manier aan de hulpvraag gewerkt kan worden. Tijdens de behandeling oefent de kinderoefentherapeut samen met het kind de verschillende onderdelen uit het behandelplan. Dit gebeurt altijd spelenderwijs waardoor het kind (weer) plezier heeft in bewegen. Aan ouders kan worden gevraagd om thuis bepaalde spelactiviteiten te herhalen. Gedurende de behandel - periode wordt het motorische functioneren van het kind regelmatig geëvalueerd met de ouders/verzorgers en betrokkenen.

Unieke aanpak

Na aanmelding bij een kinderoefentherapeut wordt aan het kind en de ouders/verzorgers gevraagd met welke activiteiten het kind moeite heeft. Vervolgens wordt het motorisch functioneren van het kind onderzocht. Op basis van de hulpvraag en het motorisch onderzoek stelt de kinderoefentherapeut een behandeldoel en behandelplan op. Het verslag van het motorisch onderzoek met het voorgestelde behandelplan wordt met de ouders besproken zodat het voor hen duidelijk wordt op welke manier aan de hulpvraag gewerkt gaat worden. Tijdens de behandeling oefent de kinderoefentherapeut samen met het kind de verschillende onderdelen uit het behandelplan. Dit gebeurt altijd spelenderwijs waardoor het kind (weer) plezier heeft in bewegen. Aan ouders kan worden gevraagd om thuis bepaalde oefeningen/spelactiviteiten te herhalen. Gedurende de behandel - periode wordt het motorische functioneren van het kind regelmatig geëvalueerd met de ouders/verzorgers en betrokkenen.

Verwijsindicaties

Onderwijsexpertisecentrum KPOA

Het KPOA expertisecentrum doet handelingsgericht onderzoek bij leer- en gedragsproblemen bij kinderen in de basisschoolleeftijd voor alle scholen binnen het KPOA(Katholiek Primair onderwijs Amersfoort e.o.) Naast de vaste orthopedagoog werkt het expertisecentrum met diverse ketenpartners. De kinderoefentherapeut is als ketenpartner verbonden aan dit centrum voor (hulp)vragen m.b.t. de motorische ontwikkeling van het kind.

e-Consult

Ouders kunnen kosteloos advies vragen aan de kinderoefentherapeut. Deze service is tevens voor leerkrachten, intern begeleiders etcetera, die informatie willen hebben met betrekking tot de motorische vaardigheden van kinderen. 

Locatie kinderoefentherapie

De praktijk voor Kinderoefentherapie vindt u:

Van Almondestraat 2 (ingang via van Galenstraat)
3814RV Amersfoort
Tel: 06-36 058888

En:

Paulus Borstraat 37
3812 TA Amersfoort
Tel:06-53 138713

U kunt zowel met als zonder verwijzing van huisarts of specialist bij ons terecht. Een afspraak kunt u maken door op werkdagen telefonisch contact op te nemen tussen 8.30 uur en 17.00 uur. Spreek gerust de voice-mail in als er niet opgenomen wordt. Het kan zijn, dat we op dat moment bezig zijn met een behandeling. We bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.

Voor meer informatie

www.kinderoefentherapie.nl