Schrijfproblemen

Bij de meeste kinderen wordt het leren schrijven spelenderwijs opgepakt en kan de steeds moeilijker wordende taak goed worden uitgevoerd. Bij een aantal van hen zien we echter problemen ontstaan met bijvoorbeeld schrijfhouding, de pengreep, het vormen van de letters, het op de lijn schrijven, met de volgorde van de letters, met de concentratie enz.

Ieder kind moet leesbaar leren schrijven. Het ene kind doet dit netjes, het andere kind wat minder netjes. Het schrijven wordt voor het kind pas echt een probleem als de leerkracht of het kind zelf zijn werk niet meer kan lezen of hij het werktempo van de klas niet meer kan bijhouden. Schrijven is een zeer complexe vaardigheid waarbij heel veel factoren een rol spelen, daarom kunnen de problemen diverse oorzaken hebben. Voor een leesbaar handschrift en een goed werktempo moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

Veelal blijkt er sprake van een combinatie van voorwaarden waar niet aan voldaan kan worden, waardoor de ontwikkeling van het schrijven onvoldoende is.

Kinderoefentherapie bij schrijfproblemen:

Voordat de behandelingen starten is een uitgebreid onderzoek noodzakelijk om vast te stellen welke factoren de schrijfproblemen veroorzaken.

De bevindingen van de leerkracht zijn eveneens van belang bij het formuleren van de hulpvraag voor het kind. Hiervoor vragen wij altijd de toestemming van de ouders. Daarnaast wordt het verslag met de ouders besproken.

Na toestemming van de ouders kan dit verslag aan de groepsleerkracht gegeven worden omdat een goede samenwerking tussen kind, ouders, therapeut en school erg belangrijk is gedurende het behandeltraject. Naast het contact met de ouders zal er dus veelvuldig contact zijn met de leerkracht. Zodat de schrijfoefeningen ingepast kunnen worden in de klas.

Tijdens de behandelingen worden er oefeningen gedaan om aan de schrijfvoorwaarden te voldoen en wordt schrijven op zich geoefend. De ouders wordt inzicht gegeven in het motorische probleem van hun kind. Door dit inzicht kunnen zij het kind thuis begeleiden bij het oefenen van de schrijfvaardigheid.

Behandeling

Voorafgaand aan de eerste afspraak wordt er een vragenlijst over de motorische ontwikkeling van uw kind afgenomen. Tijdens het eerste bezoek neem ik een anamnese, motorisch onderzoek en motorische observatie af. Hiermee krijg ik zowel kwantitatief (in cijfers) als kwalitatief (wat zie ik) een indruk van de motoriek. Daarnaast probeer ik tijdens dit onderzoek inzicht te krijgen in het gedrag en de leerstrategieën van het kind. Van dit onderzoek wordt een verslag gemaakt waar de behandeldoelen en het behandelplan in staan vermeld.

Als er een indicatie is voor behandeling zal ik 1x per week (soms 2x) met het kind oefenen. Een behandeling duurt ongeveer 35 minuten. De behandelingen die gegeven worden zijn op basis van het behandelplan. Ik probeer de behandeling aan te laten sluiten op de belevingswereld en interesses van het kind. Zo probeer ik het kind plezier te laten beleven aan bewegen. Daarmee zal het zich vaardigheden spelenderwijs eigen maken.

Voor thuis zijn er leuke ideeën te vinden op de volgende sites:

Workshop

De therapeuten van Oefentherapeuten Amersfoort hebben een informatieve en leerzame workshop ontwikkeld: "Schrijven is gemakkelijk!? ". De workshop wordt op maat gemaakt, aangepast aan de specifieke vragen of mogelijke schrijfproblemen op uw school. De workshop is bedoeld voor teams - leerkrachten en IB’ers.

‚Äč