Bedrijfsoefentherapie

Met behulp van bedrijfsoefentherapie kunt u er binnen uw bedrijf of organisatie voor zorgen dat medewerkers leren bewuster met hun gezondheid om te gaan op de werkplek. Bewustwording en gedragsverandering in o.a werktechniek en werkgedrag zijn het uitgangspunt om arbeidsgerelateerde klachten te voorkomen.

In mijn werk als bedrijfsoefentherapeut vormen bewustwording en gedragsverandering van de medewerker het uitgangspunt om werkgerelateerde klachten te voorkomen, dan wel te verminderen. Alleen het aanpassen van de werkplek is niet voldoende.
Bedrijfsoefentherapie gaat een stap verder door de medewerkers bewust te maken van hun werkhouding en hun bewegingsgewoonten.

Er wordt een relatie gelegd tussen houding, beweging en het ontstaan van lichamelijke klachten. Het uitgangspunt is zelfredzaamheid van de medewerker, gericht op het voorkomen/verminderen van klachten, verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Oefentherapie voor bedrijven

Bedrijfsoefentherapie vindt in de werkomgeving plaats. De bedrijfsoefentherapeut analyseert de handelingen van de medewerker(s), en de wijze waarop hij/zij deze uitvoert. Op grond daarvan worden de medewerkers in groepsverband of individueel begeleid. Samen met hen zoekt de bedrijfsoefentherapeut naar het juiste evenwicht tussen lichamelijke belasting en belastbaarheid.

Medewerkers met gezondheidsklachten kunnen, naast de begeleiding op de eigen werkplek, tevens individueel worden behandeld in een particuliere oefentherapie praktijk.

Uw bedrijf

De bedrijfsoefentherapeut werkt o.a. aan het terugdringen van ziekteverzuim, het bevorderen van een optimale reïntegratie en het voorkomen van werkgerelateerde klachten in uw bedrijf. Een goede samenwerking met u, als mogelijk verantwoordelijke voor dit beleid, staat hierbij voorop.

Het doel is de gezondheid van de medewerkers blijvend te verbeteren. Het resultaat: tijd- en kostenbesparing in ziekteverzuim en gezonde medewerkers die meer tevreden zijn!