Ynske Heddema

Oefentherapeute Ynske Heddema

Sinds 1987 ben ik oefentherapeut Cesar in Amersfoort en ik ben actief op verschillende werkterreinen.

In onze praktijk is het aanbod van patiënten zeer divers, zowel in leeftijd (6-99 jaar) als in klachtenpatroon en ziektebeelden. Ik behandel mensen zowel in de praktijk aan de Cartesiusstraat als – zo nodig – in de eigen woning of het zorgcentrum.

In het kader van Bedrijfsoefentherapie bezoek ik in voorkomende gevallen de werkplek. Het is ook mogelijk een cursus bedrijfshouding of presentatie voor personeel te verzorgen. Dat heb ik onder andere gedaan bij Stichting Apotheek en Thuiszorg Friesland, een apotheek in Harderwijk en een technisch adviesbureau in Amersfoort.

Na een afgeronde studie Thuiszorgoefentherapie maak ik sinds enkele jaren deel uit van twee Buurtzorg’plus’teams (team Binnenstad- en Vermeerkwartier en team Leusderkwartier). Tevens verzorg ik scholing –soms in samenwerking met een ergotherapeut- voor medewerkers in de thuiszorg op houdingsgebied.

De praktijk is aangesloten bij het ParkinsonNet, een landelijke organisatie van zorgverleners gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson! Meer dan 2700 zorgverleners (onder andere neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk. Ons streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is.

Praktijk Oefentherapeuten Amersfoort is participant in ‘De Gezonde Wijkaanpak’,

De Gezonde Wijkaanpak heeft als doel het beter verbinden van de eerstelijnszorg met de sociale basisinfrastructuur. Deze aanpak maakt deel uit van het convenant tussen de gemeente Amersfoort en Achmea: ‘Een Gezond en Vitaal Amersfoort’.

Daarbij is, naast Achmea en de gemeente Amersfoort, de 1e lijn uit de wijk betrokken (naast Oefentherapeuten Amersfoort ruim 80 professionals uit verschillende disciplines), huisartsenpraktijk Veldhuis en Blom, Welzin, het sociale wijkteam Amersfoort-Zuid, Raedelijn en GGD regio Utrecht. We verkennen samen op basis van het wijkprofiel waar kansen liggen om de gezondheid en zelfredzaamheid van wijkbewoners (verder) te bevorderen en hoe gezondheidsproblemen voorkomen kunnen worden.

Groepsles

Voor mensen die eerder therapie hebben gehad of net geen therapie nodig hebben en die verantwoord willen bewegen, hun conditie willen verbeteren, verzorg ik wekelijks groepsles. Het zijn over het algemeen vrouwen tussen plm. 55 en 75 jaar.

Stagebegeleiding

De praktijk is al jaren een stage adres voor studenten van de Hogeschool Utrecht, faculteit gezondheidszorg. Het is erg boeiend om stagiaires te begeleiden; enerzijds om hun ontwikkeling te zien groeien en te mogen beïnvloeden en bijschaven, anderzijds om nauw betrokken te blijven bij het onderwijs. Ik begeleid meestal de senoir stage (3e en 4e jaars studenten) maar ook de juniorstage (2e jaars studenten). Voor informatie over de opleiding, klik hier.

Intercollegiaal overleg

Vanuit het kwaliteitsbeleid van de VvOCM (beroepsvereniging) zijn er de Intercollegiale Overleggen (IO’s) in het leven geroepen. Ruim 10 jaar heb ik IO Amersfoort -13 geleid. Met een aantal collega’s komen we zo’n 5x per jaar bij elkaar. Daar bespreken we richtlijnen en wetenschappelijke artikelen, hebben we een intercollegiale toetsing opgezet en wisselen verder praktische informatie uit die erop gericht is onze kwaliteit hoog te houden.
Tweejaarlijks wordt de reanimatiecursus met instructeurs uit het Meander Medisch Centrum herhaald met een aantal collega’s uit Soest en Bunschoten-Spakenburg.

Overige informatie

Ik ben een lange afstandswandelaar en draag het prinses Beatrixfonds (spierziektenfonds) een warm hart toe.