Slaapoefentherapie

Slaapoefentherapie voor volwassenen, pubers en het jonge kind

Het nut van slapen…

‘’Een gezonde nachtrust geeft rust, ontspanning, grip, balans en betere (school)prestaties’’.

Slecht slapen. We hebben allemaal wel eens een onrustige nacht. Of we liggen wakker mét of zonder duidelijke oorzaak. Wanneer dit vaker voorkomt of lang blijft aanhouden kan het overgaan in slapeloosheid.
Slapeloosheid betekent dat je te weinig slaapt of dat de kwaliteit van de slaap niet voldoende is en dat je hier overdag last van hebt in het dagelijks functioneren. Het wordt ook wel chronische insomnie genoemd.

Verschillende slaap problemen:

Lichamelijke, geestelijke of sociale factoren kunnen de slaap belemmeren. Geregeld is een slaapprobleem echter het gevolg van spanningen of verhoogde alertheid. Bij gebrek aan rust overdag, verwerk je gebeurtenissen pas in bed. Aanhoudende (belemmerende) gedachten kunnen je ook de rust ontnemen die nodig is om te slapen.

Werkwijze

De behandelmethode van de slaapoefentherapeut is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en richt zich op het wegnemen van de factoren die de slapeloosheid in stand houden. De slaapoefentherapeut gaat samen met u aan de slag om de vicieuze cirkel te doorbreken met, gedegen uitleg over de slaap, praktische tips en oefeningen en cognitieve gedragstherapie om zo de balans  binnen het slapen weer terug te vinden. Tijdens de intake neemt de oefentherapeut de gehele 24 uur onder de loep om maatwerk te leveren op uw specifieke slaapprobleem. Tijdens 5 á 10 oefentherapeutische behandelingen wordt gewerkt aan de belangrijkste aspecten die de kwaliteit van de nachtrust beïnvloeden.

Wij vragen u één of meerdere vragenlijsten in te vullen om meetbaar en inzichtelijk te maken wat uw vorderingen in de loop van de behandelingen zijn. Samen met u stellen wij een behandeldoel en een plan van aanpak op. De behandelingen die volgen geven vorm en inhoud aan dit plan.

Slaapoefentherapie zonder medicijnen

Slaapoefentherapie is een aanpak zonder medicijnen die puur gericht is op het verbeteren van de slaap en het oplossen van de oorzaken van de slaapproblemen.

Mocht u al slaapmedicatie gebruiken, dan proberen we samen te kijken hoe en of dit kan worden afgebouwd in overleg met uw arts.
Slaapoefentherapie vraagt enige zelfdiscipline en doorzettingsvermogen. Daar staat tegenover dat het behandelresultaat zich meestal vrij snel aandient.

Slaapoefentherapie bij kinderen

Baby’s en kinderen hebben door hun groei en ontwikkeling een vrijwel constant veranderend slaapritme. Niet ieder kind slaapt in hetzelfde ritme als een leeftijdsgenoot, maar essentieel is dat er aan de slaapbehoefte in uren is voldaan. Kinderen kunnen onder andere slaapritmeproblemen hebben in:

Slaapoefentherapie bij Pubers

Pubers zijn volop in ontwikkeling. Zo vindt er een opvallende verandering plaats in het slaappatroon: de slaap verschuift naar een later tijdstip. Door verlate melatonineproductie en het gebruik van social media, sociale druk, sport en studie gaan pubers te laat slapen. Pubers kunnen hierdoor aan niet voldoende slaap komen of ze rommelen erg met hun bedtijden. Het slaapwaakritme kan hierdoor steeds meer verstoord raken. Er wordt  dan ook wel gesproken van een sociale jetleg. Hier kunnen de schoolprestaties en de stemming onder lijden.

Verwijzing en vergoeding

U kunt met én zonder verwijzing van een arts Slaapoefentherapie volgen. In beide gevallen kunt u telefonisch of via mail een intakegesprek plannen. De behandelingen worden door de zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Bij kinderen tot 18 jaar worden behandelingen vergoed vanuit de basis verzekering.

Willeke is geschoold in het behandelen van slaapproblemen en aangesloten bij het netwerk Slaapoefentherapie. Zij leert non-stop verder op basis van recente inzichten, nieuwe wetenschappelijke publicaties en het bijwonen van symposia.

Meer informatie:

Volwassenen: www.slaapoefentherapie.nl/folder
Pubers: www.slaapoefentherapie.nl/puberfolder
Kinderen: www.slaapoefentherapie.nl/folderkind