Logo ParkinsonNet

ParkinsonNet

Vanaf december 2009 is de praktijk Oefentherapeuten Amersfoort aangesloten bij het landelijke ParkinsonNet. ParkinsonNet is een initiatief van het UMC St Radboud en de Werkgroep Bewegingsstoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Het ParkinsonNet concept wordt ondersteund door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar & Mensendieck, Ergotherapie Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en de Parkinson Patiënten Vereniging. ParkinsonNet staat voor een zorgvernieuwing, waarbij fysiotherapeuten en oefentherapeuten (Cesar en Mensendieck), logopedisten en ergotherapeuten uit de regio Eemland, nauw samenwerken met neurologen en parkinsonverpleegkundigen om de zorg voor parkinsonpatiënten te verbeteren.

Waarom ParkinsonNet?foto parkinsinNet

De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening. Hierdoor kunnen problemen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.Voorbeelden zijn moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. Door deze diversiteit aan problemen zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling van de ziekte van Parkinson. Het is daarom belangrijk dat zorgverleners specifiek deskundig zijn en behandelingen goed op elkaar afstemmen. Het voordeel van ParkinsonNet is dat u dichtbij huis een goede behandeling krijgt. Het ParkinsonNet is een netwerk van gespecialiseerde zorgverleners die de problemen met deze activiteiten behandelen en begeleiden en die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme. Zij vormen samenwerkingsverbanden per regio.

Meerwaarde ParkinsonNet-therapeut

De therapeuten van het ParkinsonNet zijn gespecialiseerd in het behandelen van Parkinsonpatiënten en patiënten met een parkinsonisme. De ParkinsonNet therapeuten werken nauw samen met de neurologen in de regio. Zodoende zijn de behandelingen deskundig en beter op elkaar afgestemd.

Nordic Walking

Bij voldoende deelname kan er weer samen worden gewandeld en geoefend! Samen actief bewegen werkt beter dan alleen! Voor Parkinsonpatiënten zal er specifieke aandacht zijn maar ook partners/mantelzorgers en andere belangstellenden zijn van harte welkom!. U leert in het prachtige bos van Amersfoort de beginselen van het nordic walken en hoe effectief en fijn deze vorm van bewegen kan zijn. U zult merken hoe snel uw houding verbetert en dat wandelen een plezierige actieve inspanning wordt.

 

Wilt u meer informatie over deelname of over de kosten? Belt of mailt u naar de praktijk.