Hilda Eikenaar

Kinderoefentherapeute Hilde EikenaarBinnen de maatschap Oefentherapeuten Amersfoort ben ik werkzaam als kinderoefentherapeut. De praktijkruimte voor de kinderoefentherapie bevindt zich binnen de muren van de Michaëlschool SBO, Van Almondestraat 2 te Amersfoort. In deze praktijk worden kinderen van deze school behandeld die een motorische achterstand en/of problemen hebben. Daarnaast worden er kinderen van buiten deze school behandeld. Ik werk met veel plezier met kinderen vanaf ongeveer 4 jaar die problemen ervaren met bewegen.

Niet alleen de kinderen maar ook de ouders/verzorgers, de leerkrachten/groepsleid(st)ers worden begeleid en van adviezen voorzien. In het behandelproces is een goede samenwerking met de ouders/verzorgers van belang. Daarbij worden goede contacten onderhouden met artsen, paramedici, leerkrachten en andere hulpverleners.

Vanaf 1999 ben ik werkzaam als oefentherapeut met kinderen. Na de verdiepingscursus Kind en Motoriek heb ik de modules Senso-motoriek van Gerard Worm gevolgd. Daarna heb ik in 2009 de post-HBO kinderoefentherapie afgerond. Ik ben geregistreerd kinderoefentherapeut en aangesloten bij het platform Kinderoefentherapie.

De laatste jaren heb ik veel ervaring opgedaan met het werken met kinderen met schrijfproblemen. In 2014 heb ik de cursus" Consultatie, Educatie en Interventie bij stoornissen in de ontwikkeling van het handschrift "gevolgd met als doel deze kinderen volgens de meest recente inzichten te kunnen begeleiden.

Van 1981 tot 1990 heb ik fulltime gewerkt als oefentherapeut in het verpleeghuis de Lichtenberg. Met deze ervaring in de ouderenzorg kan ik in vakanties en/of tijdens studie momenten van mijn collega de oudere patiënten in de praktijk of aan huis behandelen.

Stagebegeleiding

De praktijk is al jaren een stage adres voor studenten van de Hogeschool Utrecht, faculteit gezondheidszorg. Het is erg boeiend om stagiaires te begeleiden; enerzijds om hun ontwikkeling te zien groeien en te mogen beïnvloeden en bijschaven, anderzijds om nauw betrokken te blijven bij het onderwijs. Ik begeleid meestal de senoir stage (3e en 4e jaars studenten) maar ook de juniorstage (2e jaars studenten). Voor informatie over de opleiding, klik hier.

Intercollegiaal overleg

Vanuit het kwaliteitsbeleid van de VvOCM (beroepsvereniging) zijn er de Intercollegiale Overleggen (IO’s) in het leven geroepen. Met een aantal collega’s komen we zo’n 5x per jaar bij elkaar met als doel de kwaliteit van het beroepsmatig handelen hoog te houden en waar nodig te verbeteren. Daarnaast neem ik 5x per jaar deel aan een speciaal Intercollegiaal overleg Kinderen.

Tweejaarlijks wordt de reanimatiecursus met instructeurs uit het Meander Medisch Centrum herhaald met een groep collega’s uit de regio.