Buurtzorg+

Sinds maart 2011 heeft onze praktijk een samenwerkingsverband met twee Buurtzorg’plus’teams (team Binnenstad- en Vermeerkwartier en team Leusderkwartier). De nauwe samenwerking tussen de verpleegkundigen en oefentherapeut (en ergotherapeut en diëtiste) maken de teams tot een Buurtzorg'plus'team.

Vanuit een gerichte hulpvraag van de cliënt, thuiszorgverpleegkundige, huisarts en/of mantelzorger wordt intensief samengewerkt door verschillende disciplines. Op deze manier wordt optimale zorg aan de cliënt verleend.

In de thuiszorg wordt ernaar gestreefd de cliënt zo lang mogelijk en veilig thuis te laten wonen. Wat hierbij van belang is is dat mensen actief en mobiel blijven en hun activiteiten zo goed en zo veilig mogelijk kunnen uitvoeren. Vanuit de Buurtzorg wordt er regelmatig gesignaleerd dat cliënten valgevaarlijk zijn, dat zij op bepaalde manieren in huis zich voortbewegen (zich douchen, aan/uit kleden) waarbij de veiligheid in het gedrang komt of dat de conditie van cliënten achteruit gaat. 

Samenwerking

Door de intensieve contacten kunnen wij cliënten spoedig behandelen, doorgaans wordt binnen een week een bezoek aan de cliënt gebracht. 

"Het is van belang dat we elkaars werkwijze en visie kennen, zodat we de cliënt kunnen voorbereiden en vertrouwen kunnen geven over de verwijzing. Cliënten weten dat we intensief samenwerken en dit schept vertrouwen. Zo is het ook makkelijk de therapie toe te passen in de dagelijkse zorg. Doordat we een regelmatig overleg hebben blijven we van elkaar op de hoogte en wordt er gezamenlijk een plan voor de cliënt gemaakt."

"Naast therapie aan de cliënten kunnen wij de praktijk ook consulteren voor onszelf. Moeilijke houdingen en/of lastige werkomstandigheden kunnen bij ons ook tot fysieke klachten leiden. Het is dan fijn tips voor onze eigen houding te krijgen."

Werkwijze

De oefentherapeut komt bij de cliënt aan huis. De behandeling bestaat uit zo gericht en praktisch mogelijk oefenen. Dit kan betekenen dat iemand moeite heeft met opstaan vanuit de stoel of het bed. Er wordt dan niet alleen geoefend om beenspieren te versterken, er wordt ook zowel naar de zithouding als naar het meubulair gekeken (is deze bijvoorbeeld niet te laag/te breed/te diep); het zitten gaan en opstaan wordt geoefend. Bij een douchebeurt kan een verpleegkundige signaleren dat een cliënt een wankel evenwicht heeft. Dan kan de oefentherapeut een keer meekijken bij het douchen om zo gerichte oefeningen en adviezen te geven, die dan door de (thuis)zorg vervolgens kan worden toegepast. Ynske Heddema en Willeke van Dijkhuizen zijn werkzaam als de thuiszorgoefentherapeut. Zij hebben hiervoor de post HBO studie (fysio)oefentherapie in de thuiszorg aan de Hogeschool Utrecht gevolgd.

Buurtzorg