Verwijzing en vergoeding

Verwijzing

Onze praktijk is Direct Toegankelijk dat wil zeggen dat u rechtstreeks naar de oefentherapeut Cesar kunt, zonder dat u eerst naar de (huis)arts moet voor een verwijzing.

Wat is Directe Toegankelijkheid Oefentherapie (DTO)?

Mensen met klachten die samenhangen met houding en beweging, weten zelf vaak heel goed wat ze nodig hebben. Voor veel van deze cliënten/patiënten is oefentherapie de aangewezen behandeling. Oefentherapeuten en kinderoefentherapeuten Cesar zijn bewegingsspecialisten bij uitstek. Zij kijken naar het verband tussen klacht, lichaamshouding en bewegingsgewoontes en stellen voor elke patiënt een individueel behandelprogramma samen. DTO geeft patiënten de vrijheid om zelf, op eigen initiatief en zonder tussenkomst van hun huisarts, een oefentherapeut in te schakelen. De drempel verdwijnt en daardoor verbetert de toegang tot de zorg aanzienlijk.

Hoe gaat DTO in z’n werk?

De cliënt/patiënt die zich (rechtstreeks) heeft aangemeld, zal door de oefentherapeut eerst zorgvuldig worden gescreend. Deze screening moet aan het licht brengen of de patiënt met zijn klachten bij de oefentherapeut inderdaad aan het juiste adres is. Deze stap is heel belangrijk, blijkt er iets anders aan de hand te zijn, bijvoorbeeld een aandoening waarvoor oefentherapie (nog) niet is geïndiceerd, dan moet dat natuurlijk zo snel mogelijk helder zijn. In zo’n geval krijgt de patiënt het advies om alsnog naar de (huis)arts te gaan. In alle andere gevallen volgt stap twee, waarin de oefentherapeut nader onderzoekt of oefentherapie voor de betreffende patiënt zinvol is. Zodra dat vaststaat, zal de oefentherapeut met de patiënt concrete afspraken maken over bijvoorbeeld de aard, de start, de duur en het te bereiken doel van de behandeling.

Vergoedingen 2022

De oefentherapeuten Amersfoort zijn allen door de zorgverzekeraars gecontracteerde therapeuten en zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici.

De zorgverzekeraars hebben oefentherapie Cesar opgenomen in de aanvullende zorgverzekering. Zowel het aantal behandelingen als het tarief van een behandeling dat vergoed wordt vanuit de aanvullende pakketten is per verzekering verschillend. De behandelingen Kinderoefentherapie worden wel vergoed vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering aan personen onder de 18 jaar.

Controleert u voor de zekerheid de polis van uw verzekering!

Neem uw verzekeringspasje mee bij de eerste behandeling. En controleert u uw polisvoorwaarden vóórdat u de behandeling start. Hebt u vragen hierover? Stel ze gerust!

Tarieven

In beide praktijken hangt een uitgebreide tarievenlijst. Indien u geen aanvullende verzekering hebt hanteert de praktijk de volgende tarieven: